Pożegnanie absolwentów 2017

28. kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Wśród gości, którzy w tym niezwykle ważnym dla szkoły dniu zaszczycili nas swoją obecnością, znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich: Zbigniew Sosnowski, poseł na Sejm RP, Ryszard Bober, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawko – Pomorskiego (w zastępstwie posła: p. Paulina Modrzejewska), Mariusz Klonowski – Wicestarosta Brodnicki, Marek Buchalski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Wojciech Szulc – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Marzena Jarzembska – radna Rady Powiatu, Krzysztof Kamiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Przemysław Górski – Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (nasz absolwent, niejednokrotnie podkreślający więzi łączące go ze szkołą), duchowieństwo, przedstawiciele jednostek i instytucji współpracujących ze szkołą: p. brygadier Waldemar Szrull – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji młodszego inspektora Jarosława Nowatkowskiego – aspirant sztabowy, Krzysztof Cichewicz – Kierownik Posterunku Policji w Jabłonowie Pomorskim, Justyna Prajs – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu, Mariola Olszewska – Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Rodziców z Przewodniczącą Katarzyną Piórkowską i Wiceprzewodniczącą, Kamilą Gołębiewską oraz rodzice, krewni i przyjaciele absolwentów.
Zaproszonych gości witali uczniowie w strojach z epoki Oświecenia – okresu powstania Komisji Edukacji Narodowej patronującej naszym szkołom.
Dyrektor Zespołu Szkół, p. Barbara Bober, w swoim przemówieniu nawiązała do słów wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Pani Dyrektor podkreśliła, iż celem szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój uczniów, ale i o ich wychowanie – ani jedno z tych ważnych działań nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców oraz tych, którzy wspierają nas na co dzień w staraniach – to dzięki nim uczniowie i absolwenci osiągają tak wspaniałe wyniki w nauce, a przede wszystkim dojrzewają i stają się wartościowymi ludźmi.
Nagrodę od Posła na Sejm Rzeczpospolitej, p. Zbigniewa Sosnowskiego otrzymała Joanna Kupska, Nagrodę od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Ryszarda Bobera – Daria Czajka, natomiast nagroda od Starosty Brodnickiego, p. Piotra Boińskiego, trafiła do Emilii Olszewskiej, która otrzymała również tytuł „Najlepszy w zawodzie”. Fundatorami nagród byli ponadto: Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego, p. Roman Pytlasiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego, p. Marek Buchalski, radna Powiatu Brodnickiego, p. Marzena Jarzembska, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, p. Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, p. Krzysztof Kamiński, Dyrektor ZS – p. Barbara Bober i Rada Rodziców.
Za wzorową postawę kadeta i godne reprezentowanie szkoły nagrodzeni zostali szczególnie aktywni absolwenci klasy mundurowej, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale. Nagrodzono także absolwentów, którzy osiągnęli liczne sukcesy na niwie sportowej.
Po wręczeniu świadectw i wysłuchaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” abiturienci złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. W dalszej kolejności pani Dyrektor Barbara Bober zwróciła się do absolwentów w przemówieniu, w którym nawiązała do słów bł. Marii Karłowskiej, patronki naszego miasta: „Miłość wymaga czynu”, pięknej myśli Marierose Fuchs: „W młodości szukamy wierzchołków, na starość – korzeni” oraz do sentencji Horacego: „Sapere aude”, czyli „Miej odwagę być mądrym”. Pani Dyrektor życzyła tegorocznym absolwentom pomyślnego zdania matury, odwagi w realizacji życiowych marzeń i planów w dorosłym życiu, zachęcała do odpowiedzialnego i pełnego pasji życia, zapewniając przy tym, że gdziekolwiek zaprowadzą ich ścieżki losu i jakiekolwiek pojawią się przed nimi zadania, zawsze szkoła będzie o nich pamiętać i ich wspierać.
W trakcie uroczystości nie zabrakło wielu wzruszających momentów, zwłaszcza w trakcie słuchania pięknych utworów muzycznych w wykonaniu uczennic: Pauliny Barańskiej, Zuzanny Piórkowskiej, Wiktorii Przedpełskiej Angeliki Templin i Nikoletty Kamińskiej oraz recytacji Agaty Szram.
Na zakończenie tej pięknej i podniosłej uroczystości głos zabrały przedstawicielki klas kończących edukację w naszym Zespole Szkół, Sylwia Fajkowska i Zuzanna Peliak, które podziękowały dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom – p. Małgorzacie Modrzejewskiej, p. Adamowi Szwedowi i p. Marcinowi Motofie, a także rodzicom, natomiast słowa podziękowania za wspólnie spędzone lata, gratulacje z powodu ukończenia szkoły i życzenia powodzenia w realizacji wyznaczonych celów skierowała do absolwentów Natalia Kłosowska.