Dzień Praw Człowieka w Zespole Szkół

14. grudnia 2016 r. w Zespole Szkół zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. W tym dniu przypada bowiem kolejna, tj. 68. rocznica, uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Z tej okazji w szkole zorganizowano szereg przedsięwzięć związanych z ideami tego jakże ważnego dokumentu.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty promujące i propagujące istnienie praw człowieka, jak również konieczność ich ochrony. Prace zostały następnie wyeksponowane w szkole.
Przedsięwzięciem towarzyszącym obchodom rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka było także zorganizowanie apelu, podczas którego zostały pokazane prezentacje multimedialne i filmy obrazujące tę problematykę. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie wszystkich klas, korzystając z bogatych zbiorów bibliotecznych, wyszukali i odczytali fragmenty swoich ulubionych książek, których bohaterowie często boleśnie doświadczali utraty należnych im praw, jednak nie poddawali się i dzielnie walczyli o godne życie.