Szkoła Branżowa I Stopnia

Kształcenie wielozawodowe

Szkoła Branżowa I Stopnia to szkoła o 3-letnim okresie nauczania. W szkole jesteś dwa dni w tygodniu i uczysz się przedmiotów ogólnych (tj. język polski, matematyka). Kształcenie zawodowe odbywasz u pracodawcy zgodnie z wybranym zawodem. Z pracodawcą podpisujesz umowę w celu przygotowania do zawodu. Uzyskujesz status młodocianego pracownika. Za praktykę otrzymujesz wynagrodzenie. Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia przystępujesz do egzaminu zawodowego z pierwszej kwalifikacji w Twoim zawodzie. W dalszej kolejności będziesz mógł podjąć pracę lub kontynuować naukę w 2 -letniej Szkole Branżowej II Stopnia.

Kształcimy w zawodach takich jak np. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, tapicer, rolnik, piekarz, stolarz, murarz, elektryk, cukiernik, kucharz, ślusarz, mechanik maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i urządzeń sanitarnych.

zsz1

zsz2

zsz3

zsz4

zsz5

zsz6