Jest już niepodległa…

W piątek 8 listopada br. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez nauczycieli: pana Dariusza Maślińskiego i panią Karolinę Pasternacką.
Centralną i najważniejszą część dekoracji stanowiły wyeksponowane na sztalugach hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna, Patriotyzm, Wolność, Naród. Te znaczące słowa o wydźwięku patriotycznym zostały przystrojone barwami narodowymi. Honorową wartę pełnili uczniowie klasy 1b Technikum: Paweł Pietrzak, Igor Damaziak, Jakub Ochab, Nikodem Worytko, Nikodem Paga, Bartosz Piotrowski i Dawid Tracki.
Na początku głos zabrała dyrektor szkoły – pani Barbara Bober, która podkreśliła wagę wydarzeń sprzed 101 lat. Przypomniała młodemu pokoleniu wartość ofiary złożonej przez naszych przodków, bo dzięki niej nasz kraj odzyskał wolność i niepodległość. Poprosiła uczniów, aby zawsze pamiętali, że Polska – nasza Ojczyzna jest dla jej obywateli najcenniejszym skarbem.
Punktualnie o godzinie 11.11 cała społeczność uczniowska i nauczycielska przyłączyła się do zainicjowanej przez MEN ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Odśpiewano pełną wersję Mazurka Dąbrowskiego, który zaintonowała nauczycielka muzyki – pani Iwona Wieczorek.
Ważną część apelu stanowiła nietypowa lekcja historii. Oddano bowiem głos żywej historii, która przemówiła bogactwem ruchomych obrazów – pokazano sytuację w kraju ponad wiek temu i bohaterów tamtych czasów. Pierwszy film był poświęcony Ojcom Niepodległości i wydarzeniom, które doprowadziły do pamiętnego dnia 11.11.1918 r. – dnia odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. W drugim pokazano powrót Pomorza do Macierzy, bo już za kilka miesięcy – w styczniu i lutym 2020 roku będziemy świętować 100-lecie tego wydarzenia. Trzeci film „By nie zatarł czas…” został zrealizowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w 2012 roku z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości i był zaprezentowany podczas apelu w szkole, a także podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Brodnicy władzom samorządowym i zaproszonym gościom.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie uczniom klas pierwszych i przypomnienie uczniom klas starszych zobowiązań, zawartych w Kodeksie Postaw Patriotycznych, przyjętych przez szkolną społeczność 9 listopada ubiegłego roku w stulecie odzyskania niepodległości.
Na zakończenie Sandra Kostyra, Tymoteusz Moczadło i Daria Szczech omówili sens słów: Bóg, Honor, Ojczyzna, a Hubert Kurgan, Wiktoria Dzierżewicz i Kacper Strzelecki sens słów: Patriotyzm, Wolność, Naród. Dzięki temu stały się bliższe każdemu uczestnikowi apelu, bo wyrażały istotę osobistego i zbiorowego patriotyzmu.
Uczennice prowadzące uroczystość: Daria Gołębiewska i Aleksandra Kalinowska pożegnały zebranych.

Kodeks Postaw Patriotycznych
Kochać naszą Ojczyznę.
Poznawać jej historię i odnosić się do niej z szacunkiem.
Pamiętać o świętach i rocznicach historycznych.
Pamiętać o polskich bohaterach narodowych i ważnych postaciach historii lokalnej.
Czuć dumę z sukcesów Polski.
Przestrzegać prawa.
Reprezentować postawy obywatelskie poprzez uczestniczenie w wyborach.
Angażować się w inicjatywy na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnej.
Wspierać dobroczynność i pomagać słabszym oraz potrzebującym.
Przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.
W miarę potrzeb i możliwości kupować polskie produkty.
Być przedsiębiorczym i wkładać serce w swoje działania.
Pracować wytrwale i uczciwie.
Sumiennie wypełniać obowiązki szkolne.
Dbać o swoje otoczenie i środowisko naturalne.
Używać poprawnie naszego ojczystego języka.
Dbać o polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Wychowywać swoje dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku do polskiej historii.
Dbać o swój rozwój – zarówno ciała, jak i ducha.
Walczyć ze swoimi słabościami.
Być uprzejmym dla innych.
Być prawdomównym i dotrzymywać danego słowa.