Dziś w szkole, jutro na rynku pracy…

Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Słowa nauczyciela Paluszkiewicza z powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace bardzo dobrze ilustrują dążenie wielu uczniów Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim do poszerzenia wiedzy i zdobycia dodatkowych umiejętności.  Brali oni bowiem aktywny udział w kolejnych kursach prowadzonych w ramach projektu Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie.  

Niedawno zakończył się 24-godzinny kurs na przedstawiciela handlowego prowadzony przez panią Iwonę Szymańską. Uczniowie dowiedzieli się, jak organizować własną pracę i jak kształtować niezbędne w pracy cechy osobowości: systematyczność i konsekwencję. Uczyli się też sposobów nawiązywania  i podtrzymywania  kontaktów handlowych z odbiorcami, by zorganizować własną sieć sprzedaży. Zyskali umiejętności: profesjonalnej prezentacji handlowej i prowadzenia negocjacji niezbędnych w tym zawodzie.

Kolejne kursy, w których uczestniczyli uczniowie to: na kasjera-sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych oraz logistyka. Pierwszy przygotowywał uczniów  nie tylko do obsługi klienta za pomocą kasy fiskalnej, lecz także do fakturowania i wypełniania dokumentacji handlowej. Na drugim, prowadzonym przez pana Tomasza Konkola  uczniowie dowiadywali się,  jakie wymagania stawia przed pracownikiem logistyka magazynowa i jak skutecznie wykorzystywać w gospodarce magazynowej narzędzia informatyczne.

Większa liczba chętnych niż liczba miejsc, ciekawość poznawcza uczniów  oraz ich duża aktywność podczas zajęć wskazują, że rodzaje kursów realizowanych w ramach projektu  trafiły w zapotrzebowanie!

rbt