Lato, lato czeka!… Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

  1. czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018. W sali sportowej zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców – panią Katarzyną Piórkowską. Spotkanie zaszczycił również swoją obecnością p. Mariusz Klonowski – Wicestarosta.

 

Uroczystość rozpoczęła się, zgodnie ze szkolną tradycją i ceremoniałem, od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i pocztu flagowego oraz odśpiewania hymnu państwowego.

Po przemówieniu Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Barbary Bober, która w pełnych ciepła i serdeczności słowach podziękowała wszystkim zebranym za wspólną całoroczną pracę, przedstawiając liczne sukcesy, które były udziałem naszych uczniów i nauczycieli, nastąpiło pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Szczególnie wyróżniona została absolwentka Anna Sobierajska, która otrzymała nagrodę Starosty Brodnickiego, p. Piotra Boińskiego, a jej rodzice – list gratulacyjny. Rada Pedagogiczna wyróżniła też pochwałą Dyrektora Szkoły absolwentów ze stuprocentową frekwencją – pochwały i nagrody otrzymali: Piotr Nowacki i Anna Sobierajska. Za szczególną aktywność społeczną oraz wybitne osiągnięcia sportowe Pochwały Dyrektora Szkoły i nagrody otrzymali: Michał Kalinowski i Marek Szynkowski. Absolwenci złożyli ślubowanie, w którym przyrzekali stać zawsze na straży wartości takich, jak Bóg, Honor, Ojczyzna oraz  sławić dobre imię naszej Szkoły. W słowach skierowanych do absolwentów Pani Dyrektor życzyła wytrwałości i pomyślności w realizacji zamierzonych celów i marzeń oraz zapewniła o  swoim wsparciu.

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali również uczniowie klas młodszych, którzy niejednokrotnie podejmowali się ciężkiej pracy, odnosząc sukcesy i przynosząc dumę szkole. Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe i pochwałę Dyrektora Szkoły otrzymali: Paweł Nowacki, Sandra Czajka i Daria Gołębiewska z klasy II Technikum, Sylwia Nowak z klasy III Technikum oraz Wiktoria Dzierżewicz i Piotr Piotrowski z klasy I Liceum Ogólnokształcącego. Wraz z pochwałami zostały wręczone podziękowania rodzicom uczniów. Wśród wielu nagrodzonych uczniów nie zabrakło też tych, którzy niejednokrotnie reprezentowali szkołę w zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy oraz osób, które odznaczały się szczególną aktywnością społeczną. Wyróżniający się uczniowie z klas o profilu mundurowym zostali uhonorowani dyplomem pamiątkowym klas mundurowych, okolicznościowymi medalami oraz pochwałą Dyrektora Szkoły.

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła realizuje Projekt „Kształci nas Europa”. W ramach Projektu uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w Turyngii w Niemczech. Głównym celem Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na praktykach w Turyngii w Niemczech.

 

Na zakończenie apelu Pani Dyrektor Barbara Bober życzyła wszystkim zasłużonego odpoczynku po pełnym pracy roku, udanych i bezpiecznych wakacji oraz odkrywania wielu ciekawych miejsc, do których zawiedzie szlak wakacyjnego wypoczynku, by z nowymi siłami wkroczyć w kolejny rok szkolny już za dwa miesiące.