Uroczyste odłonięcie i poświęcenie pomnika Bł. Marii Karłowskiej

Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla mieszkańców naszego kraju, ale i naszej „Małej Ojczyzny” – Jabłonowa Pomorskiego. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, ale i z powodu innych ważnych wydarzeń i spotkań towarzyszących.

  1. czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej – patronki naszego miasta i założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek.

W przygotowanie tego jakże ważnego historycznego  przedsięwzięcia zaangażowali się nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Członkowie naszej szkolnej społeczności włączyli się w dekorowanie miejsca, w którym dokonano odsłonięcia Pomnika, pełnili również wartę honorową, oddając w ten sposób cześć Marii Karłowskiej, mającej wielkie zasługi w lokalnej działalności społecznej.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim celebrowanej przez ks. bp Wiesława Śmigla. Gospodarzem spotkania był przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober oraz przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek Matka Gracjana Zborała – przedstawiciele Komitetu Społecznego Budowy Pomnika.

(fot. I. Czepkowska)