Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu odbyła się podniosła uroczystość, podczas której wręczono dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród stypendystów znalazły się Oliwia Gołębiewska reprezentująca Liceum Ogólnokształcące oraz Sandra Czajka z Technikum. Uczennice z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje.

Oliwia i Sandra uzyskały najwyższe wyniki w nauce w danym typie szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Uczennicom towarzyszyła Dyrektor Szkoły Barbara Bober oraz Starosta Brodnicki – Piotr Boiński.