Dzień Papieski w Zespole Szkół

8. października 2017 roku obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Święto to przypada w polskim Kościele rzymskokatolickim w niedzielę poprzedzającą datę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża (16.10.1978r.) i jest wyrazem pamięci oraz dziękczynienia Opatrzności za pontyfikat wielkiego Polaka. Z tej okazji w głównym korytarzu Zespołu Szkół została ustawiona pamiątkowa wystawka, zawierająca obraz św. Jana Pawła II oraz hasło tegorocznego dnia papieskiego.
13. października, dzień przed Świętem Edukacji Narodowej oraz Dniem Patrona Szkoły, uczniowie dając wyraz pamięci, szacunku i uznania dla Jana Pawła II uroczyście zapalą znicze przed obrazem kanonizowanego papieża.