Spotkanie z policjantem

Dnia 15 lutego 2017 r. odbyły się spotkania z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Brodnicy z Wydziału ds. Przestępczości Nieletnich. Młodzież poznała zagrożenia związane ze zjawiskiem „ cyberprzemocy” czyli przemocy z użyciem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej za pomocą korzystania z telefonów komórkowych lub Internetu – poprzez robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw, na jakie można być narażonym w wirtualnym świecie. Gość w sposób atrakcyjny i przystępny omówił problem i odpowiedział na wszystkie pytania zadawane przez uczniów. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się nie tylko czym jest cyberprzemoc i stalking, jakie narzędzia prawne umożliwiają ochronę przed nią, a także odpowiedzialność prawną za popełnienie tego typu czynów.