Jabłonowskie Młodzieżowe Forum Samorządowe

Jabłonowskie Młodzieżowe Forum Samorządowe
24. stycznia 2017 roku w Zespole Szkół odbyło się Młodzieżowego Forum Samorządowego zorganizowane przez naszą szkołę oraz Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Wzięła w nim udział Pani Dyrektor Barbara Bober i zaproszeni goście: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pan Ryszard Bober, Starosta Brodnicki, pan Piotr Boiński, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie pan Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, pan Krzysztof Kamiński wraz z radnymi, przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Piórkowska oraz dyrektorzy szkół – pani Elżbieta Zielaskowska, pani Anna Berent, pani Regina Szczotek.
Celem forum było ukazanie, że młodzież może i powinna świadomie i odpowiedzialnie włączać się w działania podejmowane w mieście, gminie oraz wnioskować w kwestiach istotnych dla społeczności lokalnej, w tym szczególnie młodzieży.
Po otwarciu Forum przez Panią Dyrektor Barbarę Bober oraz Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zuzannę Piórkowską, zebrani wysłuchali referatu „Młodzież a prawo samorządowe”, wygłoszonego przez Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Zuzannę Żebrowską. W dalszej części spotkania grupa projektowa przedstawiła wyniki ankiety „Potrzeby młodzieży w środowisku lokalnym”. Następnie odbyły się warsztaty – ich uczestnicy wypracowali wnioski związane z poglądami, potrzebami i zainteresowaniami młodych ludzi z naszego najbliższego otoczenia. Efektem będzie również dostarczenie opracowanych wyników ankiety i wniosków władzom naszej gminy i miasta. Ponadto materiały wykorzystane zostaną w konsultacjach z samorządami placówek oświatowych funkcjonujących w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Panią Dyrektor Barbarę Bober i zaproszonych gości okolicznościowych podziękowań dla szkół, które aktywnie włączyły się w działania związane z Młodzieżowym Forum Samorządowym. Miłym akcentem były gratulacje oraz upominki wręczone członkom Młodzieżowej Rady Miasta i uczestnikom forum przez pana Ryszarda Bobera Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację forum byli nauczyciele Zespołu Szkół: p. Ewa Rzepka, p. Karolina Pasternacka i p. Dariusz Maśliński oraz uczniowie: Emilia Makowska, Zuzanna Piórkowska, Maja Fiszer , Weronika Fusińska, Zuzanna Peliak, Bartłomiej Olszewski (grupa projektowa Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym).
Zuzanna Peliak, Bartłomiej Olszewski (grupa projektowa Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym), Zuzanna Piórkowska, Maja Fiszer i Weronika Fusińska.