Ogólnopolski Tydzień Kariery

W październiku odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Bądź autorem własnej kariery”. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Tegoroczne hasło OTK jest wskazówką mówiącą o tym, że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować jak nad dziełem sztuki, a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmy podejmować świadomie i samodzielnie biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele okoliczności i warunki. W swych działaniach uczniowie nie powinni czuć się osamotnieni, a wręcz przeciwnie powinni konsultować się ze specjalistami, fachowcami i profesjonalistami w swej dziedzinie zasięgając ich rad i opinii.
W naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Kariery został zorganizowany w formie spotkań uczniów z doradcą zawodowym Panią Grażyną Moszczyńską i pośrednikiem pracy Panią Joanną Traczykowską. Spotkania miały na celu przybliżenie uczniom ich potencjalnych miejsc pracy, poznanie przyszłych pracodawców i procesu rekrutacyjnego w znanych okolicznych firmach, doskonalenie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych oraz poznanie zasad zakładania własnej działalności gospodarczej. Głównym celem wydarzeń organizowanych w naszej szkole było również przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych metod poszukiwania pracy i świadomego planowania kariery zawodowej przez uczniów.

fa1

fa2

fa3

fa4

fa5