Rys historyczny

Początek działalności biblioteki szkolnej sięga 1963 roku, kiedy to zaczęła funkcjonować Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Jabłonowie Pomorskim. Pierwszych zakupów dokonano w październiku 1963 roku – zaewidencjonowano wówczas pierwszą książkę „Matematyka dla Szkoły Przysposobienia Rolniczego”. Do końca roku szkolnego 1963/64 biblioteka liczyła 302 woluminy. Wraz z przeniesieniem szkoły do budynku przy ul. Mostowej, zmieniła się również siedziba biblioteki. W tym okresie zwiększyła ona swój księgozbiór do 470 egzemplarzy.

W roku szkolnym 1974/75 szkoła i biblioteka zajmowały jedną izbę lekcyjną w głównym budynku szkoły podstawowej. W następnym roku szkolnym szkoła i biblioteka ponownie zmieniły lokum, przenosząc się do budynku po Szkole Podstawowej w Szczepankach, w którym funkcjonowały do kwietnia 1990 roku. W tym okresie biblioteka zwiększyła swój księgozbiór o 560 egzemplarzy, licząc ogólnie 1032 woluminy. Oznacza to, że średnio szkoła rocznie zwiększała księgozbiór o 35 pozycji książkowych. 18 kwietnia 1990 roku kiedy szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Głównej w Jabłonowie Pomorskim, biblioteka otrzymała na swe potrzeby oddzielne pomieszczenie wielkości 10m2. Prowadzenie biblioteki powierzono pani Zofii Lis – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim. Pani Lis opiekowała się biblioteką do sierpnia 1991 roku. Od 1 września 1991 roku do sierpnia 1992 roku bibliotekę prowadziła pani Elżbieta Muzykant – sekretarz szkoły.

W latach 1992 – 1995 biblioteką opiekowała się pani Romualda Gruźlewska, nauczyciel – bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim. Okres ten zapisał się w historii biblioteki jako czas wyraźnego rozwoju. Zwiększono księgozbiór o 1227 nowych nabytków, co daje średni roczny wzrost o 409 egzemplarzy. Od września 1995 roku do sierpnia 1999 roku w bibliotece pracowała pani Ewa Biedrzycka, nauczyciel języka polskiego w naszej szkole, rozbudowując ją do 3715 egzemplarzy. Do tego okresu biblioteka funkcjonowała w wymiarze kilku godzin tygodniowo i jej praca ograniczała się do gromadzenia, opracowywania i udostępniania książek.

Z początkiem roku szkolnego 1999/2000 zaczęła funkcjonować w wymiarze 15 godzin tygodniowo, a od roku 2002/2003, dzięki staraniom dyrektora szkoły pani Barbary Bober w wymiarze 30 godzin tygodniowo. Zatrudniono wówczas nauczyciela-bibliotekarza, panią Małgorzatę Modrzejewską, która pracuje do dziś. Biblioteka otrzymała nową siedzibę licząca ok. 16m2 . Mimo tak małego metrażu, po raz pierwszy w dziejach biblioteki przygotowano kilka stanowisk do pracy na miejscu. Rozpoczęto zwiększoną działalność pedagogiczną – pojawiły się przygotowywane gazetki okolicznościowe i tematyczne, konkursy, spotkania z poezją, szkolenia aktywu bibliotecznego, wyjazdy do kina lub teatru, zajęcia pozalekcyjne itp. Z końcem 2002 roku biblioteka posiadała ok. 4300 książek i 200 zbiorów specjalnych.

Po przeniesieniu szkoły (1 września 2003 roku)  do nowego budynku przy ulicy Nowy Rynek 5 (dzisiejsza siedziba szkoły),  biblioteka zajęła obszerne pomieszczenie, w którym wydzielono: wypożyczalnię, czytelnię, magazyn z książkami.

Wkrótce przygotowano też dla czytelników dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

W 2004 roku zakupiono komputerowy program do obsługi biblioteki i rozpoczęto proces jej komputeryzacji.
Z końcem 2005 roku biblioteka liczyła 5831 egzemplarzy. We wrześniu 2006 roku uruchomiono 2 kolejne stanowiska komputerowe dla czytelników. Łącznie biblioteka, w tym momencie posiadała 4 stanowiska komputerowe. W tym samym czasie zakupiono czytnik kodów kreskowych, służący m. in. do szybkiego wypożyczania zbiorów.

W 2007 roku biblioteka otrzymała 4 kolejne stanowiska komputerowe dla czytelników i łącznie posiada ( również w chwili obecnej) 8 stanowisk.
Po rozbudowie szkoły (w 2008 roku) bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu o powierzchni ponad 200m2 (dzisiejsza siedziba), w którym wyodrębniono
– 2 magazyny z książkami,
– wypożyczalnię,
– czytelnię z 8 stanowiskami komputerowymi,
– pomieszczenie socjalne.

Dzisiejsza skomputeryzowana biblioteka posiada ponad 6400 różnego rodzaju zbiorów, prenumeruje kilkanaście tytułów czasopism. Do swej dyspozycji ma nowoczesny sprzęt multimedialny – dwa laptopy, telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD, rzutnik, projektor, kamerę, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne i dwie drukarki. Czytelnicy mogą korzystać z ośmiu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i możliwością sporządzania wydruków i kserokopii.

Biblioteka prowadziła i prowadzi aktywną działalność kulturalną m.in. poprzez konkursy, wystawy, kiermasze książek, spotkania z poezją. Od kilku lat pełni funkcję Szkolnego Centrum Informacji.