Projekt Power

 

Projekt zagranicznych praktyk zawodowych

Od 31 grudnia 2015 r. nasza szkoła realizuje Projekt „Europejska praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”. W ramach Projektu uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w Turyngii (Niemcy). Projekt skierowany jest do uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich.
Na realizację Projektu szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest prowadzony na zasadach programu Erasmus+.
Głównym celem Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów.

Kwota dofinansowania z UE: 297 741,32 PLN
Okres realizacji: 31.12.2015 – 30.12.2017

AKTUALNOŚCI

data: 23.02.2017
Przygotowanie językowe do praktyk w Turyngii

Od najbliższego poniedziałku (27 lutego 2017 r., godz. 8.00) w naszej szkole prowadzone będą warsztaty językowe dla uczniów wyjeżdżających w kwietniu na praktyki zawodowe. Zajęcia poprowadzi nauczycielka języka niemieckiego pani Karolina Pasternacka. Celem warsztatów jest przede wszystkim wyrabianie przez uczniów umiejętności porozumienia się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego oraz opanowanie słownictwa fachowego z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

data: 17.02.2017
Spotkanie z przedstawicielami organizacji przyjmującej uczniów na praktyki w Niemczech

W dniu 1 marca 2017 r. złożą wizytę w naszej Szkole przedstawiciele centralnej organizacji przyjmującej uczniów na praktyki w Turyngii – Siegmundsburger Haus Werraquelle. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zgłosili się w bieżącym roku do udziału w praktykach w Niemczech.
Wizyta naszych gości ma na celu przede wszystkim przygotowanie mentalne praktykantów do pobytu w Niemczech. Omówione zostaną między innymi zasady pracy na praktykach, różnice w prawie pracy w Niemczech i w Polsce, miejscowe nawyki żywieniowe, zasady zachowanie się w miejscu odbywania praktyk. Goście zaprezentują również przedsiębiorstwa, w których uczniowie będą odbywali praktyki.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 20, w godz. 11.00 – 12.30.

data: 20.01.2017
Druga grupa uczniów wyjeżdża na praktyki zawodowe w Turyngii.

Do 28 lutego 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia drugiej grupy uczniów do udziału
w Projekcie „Europejska praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”.
W ramach tego Projektu praktyki zawodowe w Turyngii mogą realizować uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich. Praktyki odbędą się w terminie od 23 kwietnia do 20 maja 2017 r. Informacje o Projekcie przekazywane są na spotkaniach klasowych przez koordynatora projektu Pana Tomasza Konkola.

Zapraszamy również do zapoznania się regulaminem rekrutacji do Projektu.