Absolwenci

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw.
młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy
wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
• 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W załączniku dołączamy także ulotkę z prośbą o umieszczenie jej w widocznym
miejscu.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby
o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc ograniczona!

Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu MDDP

Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30

biuro@aktywnamlodziez.com.pl

www.aktywnamlodziez.com