Matematyka jest kobietą!

20.marca 2019 roku młodzież z Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim zmierzyła się z matematycznymi zawiłościami. Wraz ze swoim opiekunem, p. Adamem Szwedem, wyruszyła do Brodnicy, aby wziąć udział w 15. edycji Powiatowego Konkursu o Tytuł Matematyka Powiatu Brodnickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz Rada Rodziców przy CKZiU. W uroczystości wręczenia nagród i dyplomów uczestniczyli: p. Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Stanisław Czajkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, p. Jacek Gniadkowski – dyrektor CKZiU oraz p. Marianna Kaźmierkiewicz, żona zmarłego w 2009 roku Marka Kaźmierkiewicza, wicestarosty brodnickiego i patrona Konkursu. Okazało się, że „kobiety rządzą” Nasze uczennice udowodniły, że nie jest im obce logiczne myślenie, wykazały się też wiedzą, która zdecydowanie wykraczała poza podstawę programową „królowej nauk” – Agnieszka Siemińska, tegoroczna maturzystka z Technikum Ekonomicznego, zdobyła bowiem II miejsce, a Paulina Siemińska z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!