„Srebrna szkoła 2019” dla Technikum w Jabłonowie Pom.

Technikum w Jabłonowie Pomorskim w XXI Rankingu Techników Perspektywy 2019
zdobyło honorowy tytuł „Srebrna szkoła 2019”.
W rankingu oddzielne kategorie stanowią licea i technika. W technikach kapituła bierze pod uwagę cztery kryteria:
• sukcesy w olimpiadach 20%
• matura – przedmioty obowiązkowe 20%
• matura – przedmioty dodatkowe 30%
• wyniki egzaminów zawodowych 30%

Technikum z Jabłonowa Pomorskiego znalazło się na 239 miejscu w Polsce, a kapituła analizowała wyniki 1731 szkół.
Tytuł „Srebrna Szkoła 2019” przysługuje placówkom, które zdobyły miejsca od 101 do 300. W województwie kujawsko –pomorskim nasze Technikum zajęło 15 miejsce.