Projekt „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020- EFS od października 2018r. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim realizowany jest projekt „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Brodnickim, a przez to zwiększenie konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy. Główne cele projektu to: – poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek kształcenia w odpowiedni sprzęt (pracownia gastronomiczna i ekonomiczna), – wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno- zawodowego, – dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, – atrakcyjna oferta staży i praktyk zawodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie technikum ekonomicznego i technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczą w zajęciach zawodowych pozalekcyjnych z kwalifikacji A.35, A.36, T.15, T.6. W szkole utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SpInKA) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów, w ramach którego prowadzone są zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz prowadzone będą zajęcia warsztatowe we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brodnicy. W okresie ferii zimowych uczniowie uczestniczyli w 20-to godzinnym kursie „Dekoracje w gastronomii”, na którym poznali zasady estetycznego ozdabiania dań i dekorowania półmisków, posługiwania się narzędziami do dekorowania potraw, oraz obsługiwania pieca konwekcyjnego. Uczniowie wezmą również udział w kursach: – przedstawiciel handlowy, – logistyka magazynowa i zarządzanie magazynem, – kasjer- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, – barista, – kelner, – kurs prawo jazdy kat. B W okresie wakacyjnym zaplanowano staże zawodowe w zakładach pracy województwa kujawsko- pomorskiego. Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne i doposażone zostały pracownie gastronomiczna i ekonomiczna. Oferta zajęć , kursów oraz staży cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i ich rodziców.