Wspólne czytanie w Zespole Szkół

  1. czerwca 2018 r społeczność Zespołu Szkół wzięła udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam”, której głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach są biblioteki szkolne i publiczne – u nas był to nauczyciel-bibliotekarz, pani Małgorzata Modrzejewska.

Nauczyciele i uczniowie zgromadzili się w hali sportowej, aby przez następne 30 minut oddać się lekturze przyniesionej przez siebie książki. Według badań ok. 60% Polaków nie czyta ani jednej książki. Przez aktywne włączenie się w akcję mającą na celu promocję czytelnictwa udowodniliśmy, że możemy i chcemy chwalić się tym, że lubimy czytać!