Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W 2001 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę uznającą zasługi żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, natomiast na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to – jak głosi uzasadnienie do projektu ustawy – „wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…), to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei
niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.
Właśnie z tej okazji nasi uczniowie pod kierunkiem pana Dariusza Maślińskiego przygotowali okolicznościową wystawę, na której znalazły się fotografie i życiorysy m.in. Hieronima Dekutkowskiego ps. „Zapora”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, gen. August Fieldorfa ps. „Nil”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Witolda Pileckiego ps. „Witold”. To oni pozostali do końca wierni takim wartościom, jak Bóg, Honor i Ojczyzna i to między innymi dzięki nim możemy dziś cieszyć się wolnością.