Ferie z astronomią

                           W dniach 10-15 lutego uczniowie Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim wraz z lokalnym koordynatorem Astrobazy, p.Piotrem Biegajskim,uczestniczyli w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski zimowisku astronomicznym w Toruniu. W programie znalazły się między innymi: zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, seans w Planetarium, wykłady w Centrum Optyki Kwantowej UMK, zwiedzanie obserwatorium w Piwnicach, zajęcia z astrofotografii oraz walentynkowe spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Astronomii.  Nie zabrakło również zajęć sportowo-tanecznych oraz integracyjnych.