Spotkanie z mieszkańcami Jabłonowa Pomorskiego w dniu 5 grudnia 2017r.

Nasza szkoła włączyła się w realizację historycznego przedsięwzięcia w Jabłonowie Pomorskim – budowy pomnika Błogosławionej Marii Karłowskiej – patronki naszego miasta.
Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanego przez nauczycieli filmu o Zgromadzeniu Sióstr Pasterek oraz Sanktuarium. Przełożona Generalna Zgromadzenia Matka Gracjana Zborała zapoznała mieszkańców z działalnością Matki Marii założycielki Zgromadzenia. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja, w której cytaty i przemyślenia naszej patronki, jak zauważyli mieszkańcy, są pomimo upływu czasu nadal aktualne.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober omówił działalność komitetu społecznego budowy pomnika oraz podjęte inicjatywy niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. W dalszej części spotkania prezentacji pomnika dokonał Adam Kuba Matejkowski – autor i wykonawca.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomirskiego Krzysztof Kamiński, ks. prałat Jan Kufel, ks. dr Grzegorz Tworzewski, przedstawiciele Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego, reprezentanci lokalnych firm, instytucji oświaty i kultury oraz mieszkańcy miasta. Siostry Pasterki uświetniły spotkanie pieśniami ku czci Matki Marii.
Inicjatywa budowy pomnika finansowana jest z dobrowolnych darowizn przekazywanych na konto komitetu. Zakończenie prac zostało zaplanowane na 31.05.2018 r.

Foto – Kancelaria Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego