Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych z tytułu uzyskania stypendium za wyniki w nauce

Gratulacje dla wyróżnionych uczniów Zespołu Szkół

21. listopada 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jej głównymi bohaterami byli uczniowie, którzy decyzją Rady Pedagogicznej otrzymali stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Z tego tytułu pan Piotr Boiński, Starosta Brodnicki i pani Barbara Bober, Dyrektor Szkoły, wręczyli uczniom, w obecności licznie przybyłych rodziców, listy gratulacyjne. Wyrazili uznanie za trud włożony w naukę, życząc dalszych wspaniałych osiągnięć.

Obecna na uroczystości przedstawicielka Rady Rodziców, pani Kamila Gołębiewska, pogratulowała uczniom i podziękowała za przygotowanie uroczystości.

Na spotkaniu wyróżniono również młodzież, która przygotowywała część artystyczną z okazji Powiatowych Obchodów 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaprezentowaną w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Uczniowie otrzymali pisemne podziękowania z rąk Pani Dyrektor.
Kiedy część oficjalna dobiegła końca, przyszedł czas na poczęstunek i wspólne rozmowy.