„Droga do wolności”

10. listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Barbara Bober mówiła o znaczeniu święta upamiętniającego 11 XI 1918r., podkreśliła ofiarność Polaków, którzy oddali życie za Ojczyznę, aby mogła stać się ponownie samodzielnym, niezależnym państwem. Dzięki odwadze i bohaterstwu naszych przodków my, żyjący w XXI wieku, możemy szerzyć piękne ideały oraz dbać o pozytywne wartości społeczne i osobiste.
W części artystycznej, zatytułowanej „Droga do wolności”, przygotowanej przez młodzież z klas Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum pod kierunkiem nauczycieli – p. Ewy Rzepki, p. Dariusza Maślińskiego i p. Karoliny Pasternackiej, przedstawiono drogę Polaków do niepodległości. Młodzi aktorzy w mundurach żołnierskich i strojach z epoki, wśród których znalazła się też Polska, ubrana w białą suknię, z koroną i berłem, zabrali społeczność szkolną w podróż po kartach polskiej historii.
Na program złożyły się również pieśni patriotyczne oraz prezentacja multimedialna ilustrująca najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny. Uroczysty apel stał się okazją do przypomnienia szkolnej społeczności o tym, że przeszłość to dziś, a kultywowanie tradycji i historii to nasza przyszłość, rozwój naszej Ojczyzny – zadanie wymagające ciągłego wysiłku.

Po zakończeniu uroczystego apelu młodzież wraz z opiekunami udała się do Brodnicy, aby swoim występem uświetnić powiatowe obchody Święta Niepodległości w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.