DZIEŃ PATRONA W ZESPOLE SZKÓŁ

13. października 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona, którym jest Komisja Edukacji Narodowej. Z tej okazji w szkole odbył się uroczysty apel, w którym poza społecznością szkolną uczestniczyli zaproszeni goście: pan Marek Buchalski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy, pan Piotr Dombrowski-radny Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego oraz pani Katarzyna Piórkowska – radna i jednocześnie Przewodnicząca Rady Rodziców.
Pani Dyrektor Barbara Bober w swoim przemówieniu odniosła się do ideałów założycieli Komisji Edukacji Narodowej i podkreśliła, iż sprawy wychowania, oświaty i nauki są nierozerwalnie związane z tradycjami naszego narodu. Przypomniała również, że właśnie mija sześć lat od historycznej chwili nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół tego zaszczytnego imienia, wyrażając przy tym przekonanie, że nasza szkoła przyczynia się do kształtowania mądrych i odpowiedzialnych obywateli miasta i Ojczyzny. Kończąc swoje przemówienie, Pani Dyrektor przywołała słowa Stanisława Konarskiego: „Celem wszystkich szkół jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnianie serc i dusz”, podkreślając przy tym doniosłość nauczycielskiego powołania i składając wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia z okazji ich święta.
Zgodnie z tradycją kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Prowadzący apel uczniowie, Natalia Kłosowska i Maciej Schröter, przedstawili następnie krótki rys historyczny dotyczący działań KEN. Po nim odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem polonistki, pani Magdaleny Seidler. Młodzież zaprezentowała przedstawienie, w którym nawiązano do najważniejszych myśli twórców Komisji oraz wybitnych Polaków XX i XXI wieku; nie obyło się też bez scenek ukazujących w humorystyczny sposób blaski i cienie codziennej pracy nauczycieli.
Po przedstawieniu ogłoszono wyniki konkursów tematyką związanych z Patronem Szkoły. Laureatami w konkursie literackim zostali: Julia Skonieczna z klasy II Technikum (I miejsce), Sandra Kostyra z klasy II Technikum i Justyna Wrzesińska z klasy II Liceum Ogólnokształcącego (II miejsce ex equo), Agnieszka Kamińska i Szymon Witkowski – oboje z klasy II Liceum Ogólnokształcącego (II miejsce ex equo).
W konkursie, w którym uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat naszego Patrona kolejne miejsca zajęli: Sandra Czajka z klasy II Technikum (I miejsce), Hubert Gordon z klasy II Liceum Ogólnokształcącego (II miejsce) i Paulina Piotrowska z klasy II Technikum (III miejsce).
Największą wiedzą z zakresu literatury anglojęzycznej wykazali się natomiast: Klaudia Kordella z klasy II Technikum (I miejsce), Krzysztof Piotrowicz z klasy II Liceum Ogólnokształcącego (II miejsce) i Dawid Szynkiewicz z klasy II Liceum Ogólnokształcącego (III miejsce).
Po uroczystym apelu odbyło spotkanie wszystkich pracowników Zespołu Szkół z Panią Dyrektor, która złożyła jeszcze raz wszystkim życzenia oraz wręczyła nagrody i wyróżnienia, dziękując za cały rok owocnej pracy i życząc kolejnych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.