Obóz naukowy dla młodych astronomów

W dniach od 21-24 sierpnia 2017 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim wraz z opiekunem, panem Piotrem Biegajskim wzięła udział w obozie naukowym w Toruniu.
Dla młodzieży była to nagroda za czynny udział w warsztatach astronomicznych dla przedszkolaków, przeprowadzonych w maju i czerwcu bieżącego roku. Podczas uroczystej gali astronomicznej w podtoruńskich Piwnicach uczniowie otrzymali Certyfikaty Młodego Naukowca. Młodzież ponadto zapoznała się z instrumentami znajdującymi się w obserwatorium w Piwnicach oraz aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi. Dużą atrakcją było też zwiedzanie 32-metrowego radioteleskopu RT4, który jest największym tego rodzaju instrumentem w Polsce. W programie obozu były również zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, seans w planetarium „Lato pod gwiazdami” oraz wizyta w sali interaktywnej Geodium, zwiedzanie wystawy malarskiej „Harmonia sfer niebieskich” autorstwa Ewy Swikola-Cienkowskiej, historyczny spacer po Grodzie Kopernika, udział w pokazie „Płynny Wszechświat” w ramach Bella Skyway Festiwal, zajęcia sportowe i integracyjne.
Pobyt był zorganizowany i sfinansowany przez Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.