Nabór do Szkoły Policealnej – Technik administracji

Nauka w szkole jest bezpłatna, trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa razy w miesiącu, w piątki  od godz. 16 i w soboty). Oferta jest skierowana dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności: …