Handel ludźmi

Podczas wakacji młodzież często podejmuje prace sezonowe za granicą.
W związku z powyższym wzrasta ryzyko różnych zagrożeń.
Prosimy uczniów naszej szkoły i rodziców o zapoznanie się z poniższymi materiałami informacyjnymi.
Bezpieczna praca za granicą

Problem handlu dziećmi

Nie jesteś na sprzedaż

Praca za granicą? Czemu nie…

Konwencja Rady Europy

Nie daj się oszukać

Unijne prawa ofiar handlu ludźmi

Nie jesteś na sprzedaż – komiks

Więcej informacji na stronie http://www.handelludzmi.eu )