Głowa pełna pomysłów!

Pierwszy Dzień Wiosny, czyli 21 marca 2017 roku, młodzież Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim spędziła nie tylko na zabawie, ale i na twórczej pracy. Przez dwie godziny lekcyjne przedstawiciele wszystkich samorządów uczniowskich pracowali w ramach spotkania konsultacyjnego nad wypracowaniem wniosków dotyczących potrzeb młodzieży w naszej gminie. Uczniowie dokonali głębokiej analizy w zakresie bazy sportowej, wydarzeń kulturalnych oraz edukacji.
Spotkanie prowadziły radne Młodzieżowej Rady, a zarazem uczennice naszej szkoły: Weronka Fusińska i Joanna Fiszer. Swoją radą i pomocą służyły: opiekun Samorządu Uczniowskiego, p. Karolina Pasternacka i opiekun Młodzieżowej Rady, p. Ewa Rzepka.