Młodzi działają

7 marca 2017 roku uczennice Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim: Zuzanna Piórkowska, Weronika Fusińska, Joanna Fiszer, pełniące zarazem funkcje radnych Młodzieżowej Rady, wybrały się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Płowężu.  Na miejscu  zostały powitane przez członkinie rady, Michalinę Gumkowską i Weronikę Pawlikowską. Spotkanie, prowadzone metodą warsztatową, miało na celu kontynuację tematów podjętych podczas Jabłonowskiego Młodzieżowego Forum Samorządowego.  Uczniowie klas IV-VI mile zaskoczyli wszystkich swoim zaangażowaniem i aktywnością. Pani Dyrektor Annie Kochańskiej-Bayer oraz opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, pani Małgorzacie Wiśniewskiej, dziękujemy za stworzenie sympatycznej atmosfery.