Szkolny Konkurs Historyczny

Eliminacje szkolnego konkursu historycznego “Patriotyzm – pamięć i tożsamość” odbyły się w dniu 1 marca 2017 roku, w ramach szkolnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konkurs przy współpracy Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem panią Karoliną Pasternacką zorganizował pan Dariusz Maśliński. Uczestnicy rozwiązywali test dotyczący życia i działalności dwóch postaci:Witolda Pileckiego i Stanisława Sojczyńskiego. Celem było wyłonienie 10 uczniów, którzy najlepiej poznali życie, działalność oraz bohaterskie czyny „Witolda” i „Warszyca” w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. Zwycięzcy eliminacji szkolnych wezmą udział w finale konkursu historycznego “Patriotyzm – pamięć i tożsamość”, którego organizację zaplanowano na dzień 27 kwietnia 2017 r.
Finalistami Szkolnego Konkursu Historycznego “Patriotyzm – pamięć i tożsamość” są następujący uczniowie (w kolejności alfabetycznej) :
1. Kamil Dzwoniarski – klasa II Technikum
2. Grzegorz Gawrzyał – klasa III LO
3. Oliwia Gołębiewska – klasa II LO
4. Hubert Gordon – klasa I LO
5. Michał Karczewski – klasa I LO
6. Kamil Konklewski – klasa III Technikum
7. Damian Lenikowski – klasa II LO
8. Damian Michalak – klasa I LO
9. Paweł Pankowski – klasa III LO
10. Patryk Szyc – klasa III LO
Podczas rozgrywki finałowej sprawdzana będzie wiedza uczniów z czterech kategorii tematycznych, związanych z rocznicami i świętami narodowymi – Żołnierze Wyklęci, Zbrodnia Katyńska, Symbole Narodowe i Konstytucja 3-Maja.
Finalistom serdecznie gratulujemy.