Po raz drugi do Niemiec

Jabłonowscy uczniowie po raz drugi pojadą na praktyki do Niemiec

1. marca 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców z przedstawicielami partnerskiej organizacji w realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych „Europejska Praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”. Projekt jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich. Na jego realizację Szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”.
Celem spotkania było przygotowanie uczniów do pobytu w Niemczech. Omówiono na nim m.in. różnice w prawie pracy w Niemczech i w Polsce, miejscowe nawyki żywieniowe, godzinach pracy, zasady zachowania się w miejscu odbywania praktyk. Młodzież naszej szkoły już po raz drugi wyjedzie do Turyngii. W zeszłym roku uczniowie oprócz doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych rozwinęli swoje kompetencje językowe, poznali kulturę i historię regionu. W drodze powrotnej z praktyk zwiedzili zabytkowe Drezno. Praktyka dała też okazję do nabycia takich umiejętności społecznych jak samodzielność, pewność siebie i radzenie sobie w nowym środowisku.
Obecnie w Szkole prowadzone są warsztaty językowe i zajęcia kulturowe, mające na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do odbycia kolejnych praktyk.