Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
– wystawa okolicznościowa w Zespole Szkół
W 2001 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę uznającą zasługi żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, natomiast na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Jest to – jak głosi uzasadnienie do projektu ustawy – „wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…), to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.
Właśnie z tej okazji w naszej szkole uczniowie pod kierunkiem pana Dariusza Maślińskiego przygotowali okolicznościowa wystawę, na której znalazły się fotografie i życiorysy m.in. Hieronima Dekutkowskiego ps. „Zapora”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, gen. August Fieldorfa ps. „Nil”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Witolda Pileckiego ps. „Witold” i innych. To oni pozostali do końca wierni takim wartościom, jak Bóg, Honor i Ojczyzna i to między innymi dzięki nim możemy dziś cieszyć się wolnością.
Wystawa zorganizowana jest w ramach przedsięwzięć Samorządu Uczniowskiego związanych ze świętami narodowymi i państwowymi takimi jak:
– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
– Pamięć Zbrodni Katyńskiej,
– Święto Flagi Narodowej,
– Narodowe Święto Konstytucji.