Zajęcia profilaktyczne

7 stycznia 2017 r. uczniowie klas I LO, II T, III T i III LO uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Anitę Kabacińską, pracownika oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Brodnickiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Prowadząca w formie ćwiczeń przybliżyła uczniom zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Dzięki alko – i narkogoglom każdy mógł doświadczyć, jak substancje wpływają na pracę mózgu, zmieniając postrzeganie otoczenia, koordynację oraz zaburzając inne funkcje psychomotoryczne i fałszując obraz rzeczywistości. Warto o tym pamiętać, bo zdrowie i życie każdy z nas ma tylko jedno!