Zagraniczne praktyki zawodowe

Uczniowie technikum mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych.

Rok 2016

Kwiecień 2016 roku to dla uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim okres, który z całą pewnością będą dobrze wspominać, w tym bowiem czasie brali udział w zagranicznych praktykach w Turyngii.
Wyjazd został zorganizowany w ramach w ramach Projektu „Europejska praktyka w celu kwalifikacji młodych Europejczyków”, skierowanego do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich. Projekt ten jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Głównym celem Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów. Na jego realizację Szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Już od połowy lutego uczniowie przygotowywali się do wyjazdu, utrwalając i rozszerzając pod kierunkiem p. Karoliny Pasternackiej, nauczyciela – germanisty, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w różnych sytuacjach codziennych. W tym celu po lekcjach i w dni wolne od zajęć uczestniczyli w warsztatach językowych, na których przy pomocy gier i licznych ćwiczeń przełamywali bariery językowe, wzmacniali motywację do nauki języka niemieckiego, dużo uwagi poświęcali również opanowaniu słownictwa fachowego z zakresu gastronomii i hotelarstwa.
Uczniowie wzięli również udział w szkoleniu BHP prowadzonym przez nauczycieli zawodu oraz w warsztatach z przygotowania psychologicznego, przygotowanych przez p. pedagog Beatę Jankowską, mających na celu integrację oraz kształcenie umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów. Byli też uczestnikami zajęć kulturowych, prowadzonych przez nauczyciela historii, p. Dariusza Maślińskiego, pod hasłem „Obyczaje i zwyczaje w Niemczech”, na których zdobywali ogólną wiedzę związaną z historią i kulturą Niemiec.
8. marca odbyło się natomiast spotkanie uczniów i ich rodziców z dr Manfredem Mullerem i Katarzyną Suchocką – przedstawicielami centralnej organizacji przyjmującej Siegmundsburger Haus Werraquelle. Celem spotkania było przygotowanie mentalne uczniów do pobytu w Niemczech. Nasi goście mówili m.in. o różnicach w prawie pracy w Niemczech i w Polsce, miejscowych nawykach żywieniowych, godzinach pracy, stroju roboczym, zasadach zachowania się. Przedstawili też przedsiębiorstwa w których uczniowie będą odbywali praktyki.
2. kwietnia przed godz. 23. pod budynkiem Zespołu Szkół na praktykantów wyjeżdżających do Turyngii oczekiwały dwa busy. Po kontroli pojazdów przez miejscową policję młodzież wyruszyła w długą podróż pod opieką p. prof. Karoliny Pasternackiej. Po około 11 godzinach podróży praktykanci dotarli do Scheibe-Alsbach – siedziby centralnej organizacji przyjmującej SHW. Po spotkaniu powitalnym, posiłku i krótkim odpoczynku młodzież pojechała do poszczególnych miejsc praktyk: bawarskiego pensjonatu Niederfüllbach oraz czterogwiazdkowych hoteli w Luisenthal, Rotenburgu, Bad Wildungen, Rudolstadt i miejscowości Nebra.
W dniach od 11 do 13 kwietnia dyrektor Zespołu Szkół, p. Barbara Bober i wicedyrektor, p. Tomasz Konkol, odwiedzili praktykantów, by dokonać monitoringu praktyk i wstępnie je ocenić. Podczas monitoringu dyrekcji towarzyszyła germanistka, p. Karolina Pasternacka i przedstawiciele centralnej organizacji przyjmującej SHW – p. Ramona Herzog i p. Christa Muller. Wizyta była okazją do poznania warunków, w których są realizowane praktyki, wysłuchania opinii miejscowych opiekunów o postępach i zaangażowaniu uczniów oraz kontroli realizacji programu. Opiekunowie chwalili naszych gastronomów przede wszystkim za umiejętności fachowe i zaangażowanie, hotelarze wyróżniają się solidnym wykonywaniem powierzonych prac, a wszystkim naszym praktykantom coraz lepiej wychodzi porozumiewanie się w języku niemieckim. Uczniowie w czasie wolnym od pracy, w zależności od miejsca praktyk, korzystają z dodatkowych atrakcji hoteli, takich jak basen, sauna, sale ćwiczeń. Zwiedzają pobliskie okolice, robią sobie krótkie wypady rowerowe. Na ostatni dzień pobytu w Niemczech zaplanowano wycieczkę do Drezna.

praktyki1 praktyki2 praktyki3 praktyki4 praktyki5 praktyki6 praktyki7 praktyki8 praktyki9 praktyki10