Technikum logistyczne

* W OFERCIE EDUKACYJNEJ w roku szkolnym 2018/2019 specjalności: 

– marketing usług logistycznych 

– logistyka służb mundurowych 

Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport i telekomunikacja. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług logistycznych związanych z transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów.

Cele kształcenia w zawodzie:

  1. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw
  2. Zarządzanie zapasami
  3. Organizacja prac związanych z gospodarką magazynową
  4. Zarządzanie gospodarką odpadami
  5. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie: 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Perspektywy zatrudnienia: 

  • centra logistyczne, firmy handlowe, transportowe, spedycyjne,
  • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży, handlu elektronicznego, organizatorzy transportu
  • piony logistyczne jednostek organizacyjnych wojska i innych służb mundurowych, przedsiębiorstwa specjalizujące się w zaopatrzeniu służb mundurowych