Technikum logistyczne

* W OFERCIE EDUKACYJNEJ w roku szkolnym 2018/2019 specjalności:  – marketing usług logistycznych  – logistyka służb mundurowych  Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport i telekomunikacja. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest …

Liceum ogólnokształcące (profil: społeczno-prawny)

* w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019  Klasa o profilu społeczno-prawnym jest adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języka polskiego, języków obcych, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego a jednocześnie otwiera uczniom drogę i …

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kształcenie wielozawodowe Szkoła Branżowa I Stopnia to szkoła o 3-letnim okresie nauczania. W szkole jesteś dwa dni w tygodniu i uczysz się przedmiotów ogólnych (tj. język polski, matematyka). Kształcenie zawodowe odbywasz u pracodawcy zgodnie z wybranym zawodem. Z pracodawcą podpisujesz umowę w celu przygotowania do zawodu. Uzyskujesz status młodocianego pracownika. …

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

W roku szkolnym 2015/2016 Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim brało udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Centrum Sukcesu Zawodowego

Projekt „CENTRUM SUKCESU ZAWODOWEGO” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt realizowany jest w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Brodnicki i ukierunkowany przede wszystkim na podniesienie jakości kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów. Uczniowie …

Rekrutacja

Drodzy Gimnazjaliści! Przedstawiam ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim na rok szkolny 2018/2019 jako tą, która mam nadzieję Was zainteresuje. Część z Was ma już zapewne sprecyzowane plany dotyczące ścieżki edukacyjnej, inni je weryfikują, a jeszcze inni dopiero stają przed tym ważnym życiowym wyborem, będąc wspieranymi przez rodziców i …