VIII Dni Energii Odnawialnej

energia

Seminarium dla gimnazjalistów i uczniów Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim
pt. „Energia cieplna i elektryczna z odnawialnych źródeł energii
i wysokosprawnych urządzeń grzewczych na inne paliwa”

28. września 2016 roku nasza szkoła zainaugurowała VIII Dni Energii Odnawialnej w powiecie brodnickim. W pierwszym seminarium uczestniczyli, obok zgromadzonej społeczności szkolnej, organizatorzy przedsięwzięcia: pan Piotr Boiński, Starosta Powiatu Brodnickiego i pan Radosław Koj, naczelnik oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym. Zebrani w sali audytoryjnej goście, uczniowie i grono pedagogiczne mieli okazję wysłuchać cyklu wykładów nauczycieli Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska oraz Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu, poruszających takie tematy, jak produkcja energii elektrycznej przez ogniwa fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego, działanie i funkcje kotłów na biomasę; autorzy wystąpień przedstawili również możliwości pozyskiwania środków finansowych na tego rodzaju przedsięwzięcia. Takie spotkania to dobra okazja do zapoznania się z problematyką odnawialnych źródeł energii, czyli zasobów energetycznych, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem; dzięki nim można zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych i zwiększyć wykorzystanie nowych technologii energetycznych.

energia10

energia9

energia8

energia6

energia5

energia4

energia3

energia2

energia1